Area Officers

Area Officer Application

Area Officer Nominating Committee

Area-Officer-Application-Signature-Forms

Area Officer Application Guide 2017

Area I

Area I

President-
Email: @laffa.org

Secretary-
Email: @laffa.org

Vice President-
Email: @laffa.org

Treasurer-
Email: @laffa.org

Reporter-
Email: @laffa.org

Sentinel-
Email: @laffa.org

Parliamentarian-
Email: @laffa.org

Jr. Vice President-
Email:@laffa.org

Advisor- Savannah Scarboroug
Email:

Area II

Area II

 

President-
Email: @laffa.org

Secretary-
Email: @laffa.org

Vice President-
Email: @laffa.org

Treasurer-
Email: @laffa.org

Reporter-
Email: @laffa.org

Sentinel-
Email: @laffa.org

Parliamentarian-
Email: @laffa.org

Jr. Vice President-
Email: @laffa.org

Advisor- Aaron Beaubouef
Email: abeaubouef@nat.k12.la.us

Area III

Area III

 

President-
Email: @laffa.org

Secretary-
Email: @laffa.org

Vice President-
Email: @laffa.org

Treasurer-
Email: @laffa.org

Reporter-
Email: @laffa.org

Sentinel-
Email: @laffa.org

Parliamentarian-
Email: @laffa.org

Jr. Vice President-
Email:@laffa.org

Advisor- Lana Myers
Email: Lana.myers@jdpsbk12.org

Area IV

 

Area IV

 

President-
Email: @laffa.org

Secretary-
Email: @laffa.org

Vice President-
Email: @laffa.org

Treasurer-
Email: @laffa.org

Reporter-
Email: @laffa.org

Sentinel-
Email: @laffa.org

Parliamentarian-
Email: @laffa.org

Jr. Vice President- Gentry Seal
Email:@laffa.org

Advisor- Doug Triche
Email: dtriche.clhs@lafourche.k12.la.us